Witamy na stronie internetowej

Ochotniczej Straży Pożarnej
w Palowicach

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030


Tytuł projektu: Rozwijanie współpracy na rzecz społeczności lokalnej w powiecie rybnickim
Czas trwania: 01.05.2023 r. - 30.11.2024 r.
Dofinansowanie: 150.000,00 zł
Data podpisania umowy: 24.05.2023 r.

Cel projektu:

Projekt ma na celu zwiększenie zaangażowania minimum 30. obywateli (w tym 5 organizacji pozarządowych) poprzez zwiększenie ich wiedzy w zakresie partycypacji organizacji pozarządowych i ciał doradczych w realizację polityk publicznych w powiecie rybnickim w okresie trwania projektu.

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Grupy docelowe projektu:

  • Grupa 1 - MINIMUM 15 OSÓB, z min. 5 NGO działających na terenie powiatu rybnickiego województwa śląskiego. W grupie tej znajdą się członkowie zarządów, członkowie organizacji ich pracownicy, członkowie obecnych ciał doradczych i potencjalni kandydaci do lokalnych ciał dialogu obywatelskiego;

  • Grupa 2 - Mieszkańcy, aktywni członkowie społeczności lokalnej, radni, uczestnicy UTW, przedstawiciele grup nieformalnych, rad osiedlowych, rad sołeckich, osoby zainteresowane włączeniem w działania społeczne i obywatelskie, młodzież, potencjalne osoby, które mogą wejść w skład obywatelskich ciał doradczych. Szacuje się, że projekcie objętych zostanie działaniami MINIMUM 15 osób;

  • Grupa 3 - Ponadto planuje się objęcie wsparciem ok. 30 osób - pośredni odbiorcy wsparcia tj. uczestnicy inicjatyw społecznych realizowanych przez przeszkolonych uczestników bezpośrednich projektu.

Planowane działania:

Działania w ramach Kuźni Aktywnych Obywateli:

  • Warsztaty kompetencji miękkich;
  • Warsztaty aktywności obywatelskiej;
  • Inicjatywy partycypacyjne;
  • Budowanie partnerstw międzysektorowych;
  • Konferencja podsumowująca projekt.

Podaruj nam swój 1,5%

To tak niewiele... a może uratować komuś życie.

Druhny, druhowie oraz sympatycy pożarnictwa!

Pamiętajcie o naszej jednostce, wypełniając PIT wpisz w rubryce OPP:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP nr KRS 0000116212

oraz cel szczegółowy:

OSP Palowice 
ul. Wiejska 62 
44-246 Palowice 
woj. śląskie

Dziękujemy!

POTRZEBUJESZ POMOCY, ZADZWOŃ 112 LUB 998

© 2024, wszystkie prawa zastrzeżone

realizacja: Piotr i Łukasz Malcharek / Palowice.NET